Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka w Gorzowie Wlkp.

 

Nawigacja

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Regulamin

Regulamin i inne dokumenty dotyczące rekrutacji 

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram_rekrutacji_II_2016-2017.doc

uchwala_kryteria.pdf

uchwala_zmieniajaca_kryteria.pdf

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

29.01.2016 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

15.02.2016

22.02.2016

W godzinach pracy przedszkola.

 

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017  w formie  papierowej. 

Rekrutacja

01.03.2016

15.03.2016

 

Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola. UWAGA! Wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki.

01.03.2016

15.03.2016

Zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

(15.03 do godz. 15.00).

Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru,  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

15.03.2016

17.03.2016

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

22.03.2016

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

22.03.2016

31.03.2016

Zgodnie z harmonogramem ustalonym w placówce

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

4.04.2015

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych
 i dzieci nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

6.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

13.04.2016

15.04.2016

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

25.04.2016

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

25.04.2016

29.04.2015

15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

29.04.2016

 

12.00

Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych
 i dzieci nieprzyjętych.